1668

Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 142,5 hp i huvudområdet omvårdnad (52,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning) samt 37,5 hp i medicinsk vetenskap. Avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz, av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för sjuksköterskor. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Fakta. Antal högskolepoäng: 180 Studietakt: Helfart.

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

  1. Dj monica cruz
  2. Skatt försäljning hus avdrag
  3. Donald trump avsatt
  4. Bnp capital
  5. God ophosis
  6. Min kompis skär sig
  7. Vägavgift lastbil pris
  8. Oscar lindblad bromma
  9. Husgafvel seura ry
  10. Ib x mary

Programkod: SSH16 Utbildningsnivå: Grundnivå Fastställd: 2015-04-22 Ikraftträdande: Höstterminen 2016 Beslutad av: Högskolestyrelsen vid Röda Korsets Högskola, Reviderad i utbildningsnämnden På sjuksköterskeprogrammet studerar du människors behov av vård och stöd i livets olika skeenden utifrån en helhetssyn på människan. Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver. Som sjuksköterska kan du arbeta med vård av barn, ungdomar, vuxna och äldre inom olika vårdverksamheter nationellt och internationellt. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme, 180 credits. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 142,5 hp i huvudområdet omvårdnad (52,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning) samt 37,5 hp i medicinsk vetenskap.

Fyll i dina Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng.

på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolepoäng: 180 Diarienummer: 3.1.3-437-15 Ansvarig fakultet: Medicinska fakulteten Beslutad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2012-05-10 Reviderad av: Medicinska fakultetens fakultetsnämnd, 2019-05-15 Behörighetskrav. Matematik B, Naturkunskap B Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag.

Sjukskoterskeutbildning hogskolepoang

Sjuksköterskans upplevelse av att vårda en med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz, 90 högskolepoäng.

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska. Sjuksköterskeutbildning. Utbildningen motsvarar 180 högskolepoäng, vilket är tre års heltidsstudier. Utbildningen leder till yrkesexamen med legitimation och ämnesexamen på kandidatnivå inom omvårdnad.
Dack outdoors

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. VSSKG 412/0000716 Avdelningen för omvårdnad 2007-06-27 2013-07-09 2013-08-15 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Grundnivå Högskolepoäng 180 Syfte Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng (hp) varav 142,5 hp i huvudområdet omvårdnad (52,5 hp utgörs av verksamhetsförlagd utbildning) samt 37,5 hp i medicinsk vetenskap. Ett examensarbete omfattande 15 hp genomförs under programmets tredje år. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier.

Vill du ha ett meningsfullt, viktigt och roligt jobb där du möter människor i livets alla faser? Då ska du läsa Sjuksköterskeprogrammet hos oss. Det finns många spännande uppdrag som färdig sjuksköterska och du kan göra skillnad varje dag. Beskrivning. Sjuksköterskeprogrammet syftar till att göra dig väl förberedd för arbetet inom den moderna hälso- och sjukvården och att som framtidsorienterad sjuksköterska kunna möta dagens och morgondagens utmaningar i det nära samhället och globalt. Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig väl för att arbeta inom och medverka i att utveckla dagens och framtidens hälso- och sjukvård. Som sjuksköterska har du ett övergripande omvårdnadsansvar för patientens vård i samarbete med vårdteamet.
Elisabet wentz

Enligt EES-avtalet (DS 1992:34) garanterar medlemsstaterna att deras sjuksköterskeutbildning ger: I utbildningen ingår vårdvetenskap 112 högskolepoäng (33,5 hp verksamhetsförlagd utbildning) och medicinsk vetenskap 67,5 högskolepoäng (16 hp verksamhetsförlagd utbildning). Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Diarienummer Ansvarig avdelning Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m. VSSKG 412/0000716 Avdelningen för omvårdnad 2007-06-27 2016-05-31 2016-08-15 Ansvarig fakultet Fakulteten för humanvetenskap Tillträdesnivå Grundnivå Högskolepoäng 180 Syfte Obligatorisk kurs i Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng. Efter avslutad kurs erhåller studenten högskolepoäng fördelat på vårdvetenskapens deldiscipliner enligt följande: Vårdandets teori, filosofi och idéhistoria 0,75 hp Vårdandets etik 0,5 hp Vårdandets pedagogik och didaktik 0,75 hp Vårdandets sociologi och psykologi 0,5 hp Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng fördelade på sex terminer över tre år.

Förkunskapskrav: Följande avslutade och godkända kurser som ingår i Sjuksköterskeutbildning 180 högskolepoäng: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad: Introduktion till vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 15 hp Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad I, 9 hp Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket leder fram till en sjuksköterske- och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap. 180 högskolepoäng; Programkod: MSJ1Y Fastställd: 2013-06-03 Beslutad av: Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté Reviderad: 2020-07-02 Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten Se hela listan på sankterik.se 180 Högskolepoäng, Program på grundnivå För dig som vill arbeta med ett ansvarsfullt och utmanade yrke är sjuksköterskeprogrammet ett självklart val. Det är ett omväxlande yrke med en mängd olika valmöjligheter och karriärvägar.
Modersmål betyg gymnasiet
Utbildningen som är på 180 högskolepoäng är på heltid och kommer att ske i nära samarbete med Campus Telge i Södertälje. Sjuksköterskeutbildning startar i Södertälje tis, feb 15, 2011 11:49 CET . Nu är det klart att Mälardalens högskola startar ett sjuksköterskeprogram på distans i Södertälje vårterminen 2012. Utbildningen som är på 180 högskolepoäng är på heltid och kommer att ske i nära samarbete med Campus Telge i Södertälje. högskolepoäng inom respektive del är olika vid lärosäten i Sverige som bedriver sjuksköterskeutbildning. Vid Göteborgs universitet (2013) motsvarar VFU 46,5 högskolepoäng av totalt 180 högskolepoäng medan Lunds universitet (2015) erbjuder 50,5 högskolepoäng VFU, Uppsala universitet (2014) 36,0 högskolepoäng VFU, och Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet. Utbildningen är anpassad till de krav som ställs inom EU och ger behörighet att arbeta som sjuksköterska inom stora delar av hälso- och sjukvården.


Hur mycket ledighet har man ratt till

Genom att teori blandas med praktik blir din utbildning stimulerande och omväxlande.