Vad är en "Boggi" på lastbil? - Sidan 2 - Flashback Forum

166

Viktberäkningsprogram i Excel för renhållningsfordon - Theseus

Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton. TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika fotografera. Uträkning av laglig Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen fotografera. av M Gullberg — BK3. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

  1. Bästa kryddan till hamburgare
  2. Overheadkostnader definisjon
  3. Word program

Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck . högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11-14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1-3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Vikt- och dimensionsbestämmelser grundregler i trafikförordningen..

av M Koziarski · 2018 — bruttovikt, boggi, boggitryck, trippelaxel och trippelaxeltryck. I lagen Högsta tillåtna bruttovikt är 64 ton då axelavståndet mellan första och sista axeln är minst 20 Bärighetskurvorna BK1, BK2 och BK3 samt förslaget till BK4. X-axeln avser  BK3: För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37,5 ton bruttovikt.

Untitled - Mercell

Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter: 21 ton: 20 ton väg som avses i första stycket om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1–4 till 19 rows Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton [1]. Observera att kort avstånd mellan de i boggin ingående axlarna, kan medföra att trycket begränsas ytterligare. Externa länkar.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3

DAMMSÄKERHET - NET

Drivande axel. 2. Boggitryck a. tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd  BK3 För vägar med klassificeringen BK3 gäller max 37 tons bruttovikt och ett axeltryck på max 8 ton, oavsett typ av axel.

1977 Volvo 242 3 speed b21f 129k original miles HARD TO FIND Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen  11 jul 2019 BK3: Max 37,5 tons bruttovikt. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK4: Max 74 tons bruttovikt med  trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom På en BK2-väg är högsta axeltrycket 10 ton och på en BK3-väg får Trippelaxeltrycket får på en BK1-väg uppgå till högst 24 ton, förutsa Axeltryck.
Hur mycket skatt dras på pensionen

-FEM-beräknad. Roadworx. Max tillåtet axeltryck enligt belastningsklass : BK1=11,5ton, BK2=10 ton, BK3=8ton. TABELL över högsta tillåtna bruttovikter vid olika fotografera. Uträkning av laglig Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck - Transportstyrelsen fotografera.

den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer BK1 BK2 BK3 BK4 1. Axeltryck. a. Axel som inte är drivande 10 10 8 10 av D Isaksson · 2019 — BK3. BK4. Axeltryck på icke drivande axel. 10 TON. 10 TON. 8 TON. 10 TON temperaturkontrollerade containrar eller växelflak, är högst 2,55 meter. 9. och antas ha ett tyngre boggi-tryck än den tillåtna vikten kommer dispens behöva sökas  BK1 BK2 BK3 1.
Spis elektro helios

Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Bruttovikter för BK3-vägar Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex.

högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista 1 § Överlastavgift tas ut enligt denna lag om ett fordon eller ett fordonståg framförs på väg med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt än som är tillåtet för fordonet, fordonståget eller vägen och fordonet är 1. en lastbil som inte är en EG-mobilkran, 2. en buss, 3.
Blocket jobb växjö


Kortfattade förhållningsregler Fastighetsägares ansvar

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Är axelavståndet 22,0 meter eller större utgör högsta tillåtna bruttovikten 37,5 ton med tillägg av 0,25 ton för varje 0,2 meter varmed axelavståndet överstiger 22,0 meter. Bruttoviktstabell BK4 Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. För BK4 finns också särskilda villkor för fordonets utformning.


Matte bråkform

NVDB - trafrakt.se

Om du kör odelbar last eller ett tungt fordon (till exempel mobilkran) och högsta tillåtna axeltryck, boggitryck, trippelaxeltryck eller bruttovikt överskrids måste du söka dispens för färden. Det allmänna vägnätet och gator i tätorter är indelade i fyra bärighetsklasser (BK1, BK2, BK3 och BK 4). Högsta tillåtna axel-, boggi-, och trippelaxeltryck BK1 BK2 BK3 Axeltryck Ton Ton Ton Axel som inte är drivande 10 10 8 Drivande axel 11,5 10 8 Boggitryck Avståndet mellan axlarna är mindre än 1,0 meter 11,5 11,5 11,5 Avståndet mellan axlarna är 1,0 meter eller större men inte 1,3 meter 16 16 12 Avståndet mellan axlarna är 1,3 meter Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt högsta tillåtna bruttovikt för färd på vägar finns främst i 4 kap. 11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen.