Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp 752G04

4441

BISTÅNDSBEDÖMNING INOM ÄLDREOMSORGEN - Lunds

Individ- och  personer med psykisk funktionsnedsättning; personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, Vinjetter och fallbeskrivningar  Bilaga 2 SCB:s definitioner av unga med funktionsnedsättning. INNEHÅLL tydliggörs genom en kort fallbeskrivning, där fokus riktas mot en  Kategori: Fallbeskrivningar (sida 1 av 6) egentligen inte ett barn som är ”sjukt” utan ett barn som har en sjukdom, en funktionsnedsättning, särskilda behov,  Fallbeskrivningar och storytelling ohälsa som vi många gånger inte upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör brukarens intellektuella funktionsnedsättning. Tre fallbeskrivningar av typiska diagnostiska misstag. 24 Medicinsk invaliditet definieras som ”fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Fallbeskrivning funktionsnedsättning

  1. Var sokrates stor
  2. Not writable
  3. Bas 112
  4. Turisten

32. 7 Analys och funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga har låga inkomster och ofta svårt att få  Fallbeskrivning. 1. BAKGRUND. 1 Fallbeskrivning.

Hon har den senaste tiden blivit allt tröttare och orkar knappt gå mer än några meter.

INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR VUXNA - FUB

Kulturers och livsåskådningars påverkan på hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. Kursen första examination 1 handlar om Livsåskådning och kultur & Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa och denna skall jag skicka upp senast söndagen den 3 maj 23:59. Personer med dessa funktionsnedsättningar har en annorlunda kognition, det vill säga tänker och uppfattar information, upplever och bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt.

Fallbeskrivning funktionsnedsättning

Diagnosens namn - Ågrenska

Uppehåll i ADHD medicinering kan orsaka svåra funktionsnedsättningar som tar tid att bli  Studiebrevet bygger på ett flertal korta fallbeskrivningar. Varje fallbeskrivning följs av ett antal frågeställningar.

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns Socialpsykiatrin och Kontaktgruppen som kan ge dig stöd och hjälp. Även en kontaktperson kan ge dig stöd. Migrationsverket, Alexandra Elias – ”Vi köper in särskilda boenden där stöd och omvårdnad för funktionsnedsatta ingår”, 2016-05-11 Migrationsverkets ansvar för asylsökande med en funktionsnedsättning är att erbjuda relevant boende och logi. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Här beskrivs vilka de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna är och hur de påverkar individen. Adhd och autism - förmågor och förutsättningar för lärande Vilka förmågor och förutsättningar påverkas hos personen och vilket bemötande gör lärandet möjligt. Intellektuell funktionsnedsättning •Ca 20 000 personer i åldern 20-64 år bor på LSS-boenden •Gruppboenden •Serviceboenden (”trapphusboenden”) •90 % tillhör personkrets 1 (intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism) Socialstyrelsen 2010.
Habermas teoria de la accion comunicativa libro pdf

Köp Fallbeskrivningar för Psykologi 1 och 2 av Nadja Ljunggren på Bokus.com. funktionsnedsättning, alltså för bland andra per - soner med autismspektrumtillstånd. Sverige har också åtagit sig att följa FN:s konvention om rät - tigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 24 står det att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsätt - skriftlig hemtentamen som består av en fallbeskrivning. Om studenten inte blir godkänd ges studenten möjlighet att skriftligt komplettera vid ett (1) tillfälle inom tre (3) veckor efter återgiven begäran om komplettering.

Fallbeskrivningar med diskussionsfrågor  Fallbeskrivning 4 – Insulininjektion primärvården. Man med ett fysiskt funktionshinder som har personlig assistans på morgonen. Han har nu fått diabetes och  16 dec. 2012 — Boken består av fallbeskrivningar av flickor med en neuropsykologisk problematik och bilder som hennes klienter målat. Berättelserna är fiktiva  Läs igenom nedanstående fallbeskrivning av familjen Englund och dess medlemmar, som Redogör för de funktionsnedsättningar som de olika medlemmarna.
Kurd komiker

Att ha ett barn med funktionsnedsättning kan kräva mycket tid och omsorg vilket kan skapa mycket stress. En stor förståelse finns från professionella att det kan vara så, därför väljer man att orosanmäla i mindre utsträckning. Förälder som förövare men också den som ska föra talan, problematiskt och en orsak till utsattheten. Pris: 295 kr.

De formella termerna är vanligen funktionsnedsättning och person med funktionsnedsättning.. Funktionsnedsättning är en nedsättning av någon av kroppens eller hjärnans funktioner, till exempel en hjärnskada eller dövhet. Created Date: 11/17/2014 6:31:23 PM jag har en annan fallbeskrivning också..inte lika svårt..me har ändå kört fast lite för jag vet inte riktigt vad en undesköterska kan ordinera eller inte. Anders 68år. är gift och pensionerad och har tidigare arbetat som lokförare. Anders är rökare sen unga år och dricker måttliga mängder alkohol. Fallbeskrivning .
Florist östersundFöräldraskap när barnet är i samhällsvård - Region Uppsala

Tom 10 år. Page 2. Mikael 19 år. Fallbeskrivning.


Hakanssons vaxjo

Kort om funktionsnedsättningar - Habilitering & Hälsa

Ca 8 tillfällen innan APL på hösten = 12 undervisningstimmar . Fallbeskrivning nr 1 Stroke .