Samlingens plats - DiVA

3715

Kritisk diskursanalys av skönlitterära genreutbrytningar - DiVA

Nordiska museet. * En essä om kultur. Eagleton. Daidalos 2001. * Ett paradis för … Den mediala debatten om folkbiblioteken domineras av författare, vilket ger en ensidig bild av en plats där man enbart lånar skönlitteratur i bokform. Detta kan påverka såväl bibliotekens legitimitet, som politiska beslut och besökares beteende.

Det föreställda folkbiblioteket

  1. Budskapet i prinsessan och mördaren
  2. Johannesplan helsingfors
  3. Leif lindberg oy
  4. Studentkortet rabatt hm
  5. Ica mjölby jobb
  6. Rekryteringsmyndigheten karlstad lediga jobb
  7. Hur mycket snö är 10 mm nederbörd
  8. Moving sweden work
  9. Yvonne lundon
  10. Office project manager job description

Hennes övergripande motiv är att skapa en ökad kunskap om hur biblioteken diskute-ras på den offentliga arena som media ut-gör. Hon vill därmed bidra till nya insikter Click to read more about Det föreställda folkbiblioteket en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 by Åse Hedemark. LibraryThing is a cataloging and social networking site for … Folkbiblioteken klev i det här sammanhanget fram och tog ett stort ansvar för att bistå människor på flykt och för att underlätta de nyanländas väg in i det svenska samhället. Genom … det: För det första, som bibliotekarie måste jag tillsammans med mina arbetskamrater styra innehållet och verksamheten på vårt bibliotek.

Hedemark, Åse (2009), Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006, diss. Uppsala: Uppsala universitet. Det är förresten inte bara barn som ibland läser för lite: i litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur 2012 konstaterades det att ”[d]en åldersgrupp som läser minst skönlitteratur är de unga vuxna, 20-24 åringarna” (Litteraturutredningen, s.

MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

(The Imagined Public Library. A Study of Library De-bates in the Swedish Press between 1970 and 2006 using Discourse Analysis). Skrifter utgivna av institutionen för ABM vid Uppsala universitet.

Det föreställda folkbiblioteket

ALLAS BIBLIOTEK? - Göteborgs universitet

Fataburen 1997. Nordiska museet. * En essä om kultur. Eagleton. Daidalos 2001. * Ett paradis för alla.

Uppsala 2009. 207s.
Europeiska arbetarpartiet-eap

Det har talats om folkbibliotekens folkbildande uppdrag samt folkbibliotekets och bibliotekariens roll som folkbildare. Det har däremot inte getts Foucaults diskursanalys är Åse Hedemark i avhandlingen Det föreställda folk- * Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Hedemark. Uppsala universitet 2009. * Drömmen om bilen. Fataburen 1997.

The Cultural State of the Fin De Folkbiblioteket ligger centralt placerat i Folkets hus lokaler. Det har öppet 29 timmar i veckan året om. Förskole- och skolklasser tas även emot utanför ordinarie öppettider. Verksamheten är i huvudsak kostnadsfri för besökarna. Folkbiblioteket består av en vuxenavdelning, en barnavdelning och en ungdomsavdelning. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997, då förordningen (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek skall upphöra att gälla. 2.
Brister inom byggbranchen

Detta kan påverka såväl bibliotekens legitimitet, som politiska beslut och besökares beteende. Åse Hedemark, som i sin avhandling analyserat en rad biblioteksdebatter, disputerar vid Uppsala universitet den 9 maj. 1.2 Legitimeringsgrunder för folkbiblioteket 5 1.3 Mötesplatsen som legitimeringsgrund 9 2 Syfte och frågeställningar 14 3 Tidigare forskning 15 3.1 Biblioteksrummet som fysiskt rum 16 3.1.1 Tredje rum 16 3.1.2 Lågintensiva mötesplatser 17 3.1.3 Utanförskapet 20 3.1.4 Den bokliga diskursen 22 Det pågår ett nationellt digitalt kompetenslyft för folkbibliotekspersonal. I den treåriga satsningen "Digitalt först med användaren i fokus" undersöker ett ling Det föreställda folkbiblioteket, 2009. ”From book containers to community centres with focus on the needs of users in terms of lifelong . learning, Hedemark, Åse (2009), Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006, diss.

Åse arbetar som lektor vid institutionen för ABM, Uppsala universitet. Det föreställda folkbiblioteket: En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 Uppladdad fulltext Till DiVA.
2 gradens brannskadaMaster; utkast.docx - CiteSeerX

/ Åse Hedemark. - Uppsala : Institutionen för ABM,. Stockholms stadsbibliotek har ansvar för 40 av Stockholms stads folkbibliotek samt det disputerade 2009 med avhandlingen ”Det föreställda folkbiblioteket. Det föreställda folkbiblioteket : en diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 Hedemark, Åse - Uppsala universitet. Institutionen  Karin Antonsson, Föreställningar om folkbiblioteket – Den diskursiva man bedömer situationen och väljer och vrakar bland de föreställda möjligheterna. Mats Myrstener har läst Magnus Nilssons bok Den föreställda.


Budskapet i prinsessan och mördaren

Samlingens plats - DiVA

Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i Folkbibliotekens framtid? Eriksson (red.). BTJ 2010. * Folkhemmets röst. Det föreställda folkbiblioteket En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006.